GMAT và GRE được sử dụng với các mục đích như thế nào?

0

SSDH – Với càng nhiều trường kinh doanh trên thế giới chấp nhận điểm GRE và GMAT, rất nhiều sinh viên băn khoăn rằng bài thi nào mới phù hợp mới họ. Hai bài thi có cấu trúc rất khác nhau, vì vậy có nhiều điểm cần được xem xét khi so sánh.

Beautiful asian female student using laptop for study in library

GMAT và GRE được sử dụng với các mục đích như thế nào?

Trước đây
GRE GMAT
 • Là bài kiểm tra tổng quát đầu vào dành cho hầu hết các chương trình cao học.
 • Là bài kiểm tra đầu vào dành cho các chương trình quản trị kinh doanh.
Nếu bạn không có ý định đăng ký vào chương trình MBA thì bạn không nên thi GMAT!
Hiện tại
GRE GMAT
 • Các trường đào tạo hàng đầu chương trình MBA bắt đầu chấp nhận điểm GRE song song với điểm GMAT.
 • Cảm thấy sự cạnh tranh lớn từ GRE.
Xu hướng này là một một sự thuận lợi lớn dành cho bạn. Bạn có quyền lựa chọn bài thi nào là phù hợp với ưu điểm và các kỹ năng sẵn có của mình.
Tương lai
GRE GMAT
 • Tổ chức ETS (sáng lập ra GRE) tạo ra phiên bản mới của bài thi GRE vào tháng 8 năm 2011. Mục đích của lần sửa đổi này là cải thiện bài thi để cạnh tranh tốt hơn với GMAT.
 • Tổ chức GMAC (sáng lập ra GMAT) đã cho ra mắt phiên bản mới của bài thi GMAT vào năm 2012. Mục đích của lần sửa đổi này là để cải thiện bài thi để đánh bại cũng những thách thức từ phía GRE.
Bài thi GRE hiện chưa có một thang đo lường điểm số toàn diện, trong khi GMAT thì đã có.

Cấu trúc bài thi GMAT và GRE

Dạng bài thi
GRE GMAT
 • Thích ứng theo từng phần thi: với phần ngôn ngữ và định lượng toán học, mỗi phần được chia làm 2 phần nhỏ. Kết quả bạn đạt được ở phần 1 sẽ xác định mức độ khó của phần thứ 2.
 • Thích ứng theo câu hỏi: Mức độ khó của những câu tiếp sẽ phụ thuộc vào câu trả lời đúng hay sai của câu trước.
Phần thi/Thời gian
GRE GMAT
 • Viết luận phân tích: hai phần, 30 phút/phần
 • Lý luận ngôn ngữ: hai phần, 30 phút/phần
 • Lý luận định lượng: hai phần, 35 phút/phần
 • Viết luận phân tích: 2 phần, 30 phút/phần
 • Lý luận định lượng: 1 phần, 75 phút
 • Lý luận ngôn ngữ: 1 phần, 75 phút
Cả 2 bài thi đều được làm trên máy tính và đều là bài thi tự thích ứng. Nếu GMAT thích ứng theo câu hỏi thì GRE thích ứng theo phần thi. 2 bài thi này đều khác biệt so với nhiều bài thi khác – bất kể bạn quyết định lựa chọn bài thi nào thì bạn đều phải sắp xếp thời gian, lên kế hoạch cụ thể để luyện tập tốc độ làm bài và nghiên cứu chiếc lược của bài thi.
Thang điểm
GRE GMAT
 • Viết luận phân tích: 0-6, với số điểm tăng lên từng nữa điểm một
 • Lý luận ngôn ngữ: 130-170, với số điểm tăng lên từng 1 điểm một
 • Lý luận định lượng: 130-170, với số điểm tăng lên từng 1 điểm một
 • Viết luận phân tích: 0-6
 • Tổng điểm phần ngôn ngữ và định lượng: 200-800
Trong khi bài thi GMAT xét tổng điểm phần ngôn ngữ và định lượng, các trường đại học sẽ xem xét điểm phần trăm của từng phần trong bảng điểm báo cáo!

Bài thi GMAT và GRE sẽ có những gì?

Các bài luận
GRE GMAT
 • Một bài luận về 1 vấn đề trong 30 phút, yêu cầu bạn viết về 1 vấn đề và bổ trợ cho ý kiến của bạn bằng cách ví dụ có liên quan.
 • Một bài luận dạng tranh luận trong 30 phút, yêu cầu bạn phân tích cấu trúc logic của một luận điểm.
 • Một bài luận về 1 vấn đề trong 30 phút, yêu cầu bạn viết về 1 vấn đề và bổ trợ cho ý kiến của bạn bằng cách ví dụ có liên quan.
 • Một bài luận dạng tranh luận trong 30 phút, yêu cầu bạn phân tích cấu trúc logic của một luận điểm.
Ở phần thi này thì cả hai bài thi đều khá giống nhau, riêng đối với bài thi GRE thì bạn sẽ nhận được chỉ dẫn giới hạn hơn giúp bạn đưa ra phản hồi.

SSDH (Theo Cleverlearn)

Share.

Leave A Reply