Học bổng 100% học phí trường Aalto Phần Lan bậc Đại học

0

SSDH – Đại học Aalto là một trường đại học nằm ở Espoo, Phần Lan, được thành lập vào năm 2010 với tư cách là sự hợp nhất của ba trường đại học lớn của Phần Lan: Đại học Công nghệ Helsinki (thành lập năm 1849), Trường Kinh tế Helsinki (thành lập 1904) và Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Helsinki(thành lập 1871).

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và nghệ thuật nhằm thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu đa lĩnh vực. Chính phủ Phần Lan, vào năm 2010, đặt mục tiêu thành lập một trường đại học thúc đẩy sự đổi mới, hợp nhất ba học viện thành một. Bằng cách hợp nhất ba trường đại học hàng đầu của Phần Lan vào năm 2010, Aalto được thành lập để hoạt động như một trường đại học nghiên cứu xã hội hóa. Trong một khoảng thời gian ngắn, trường đã trở thành người đi trước trong các lĩnh vực then chốt của mình. Trường nổi tiếng về ý thức cộng đồng và văn hóa khởi nghiệp và đổi mới.

Chương trình học bổng của Đại học Aalto nhằm công nhận những sinh viên tài năng không thuộc EU / EEA. Học bổng của Đại học Aalto là dựa trên thành tích và được cấp trên cơ sở cạnh tranh. Số lượng học bổng cho mỗi chương trình cấp bằng có giới hạn và phụ thuộc vào tổng số sinh viên không thuộc EU / EEA được chọn cho mỗi chương trình cấp bằng

Học bổng được phân bổ trong giai đoạn đánh giá học tập như một phần của quá trình tuyển sinh. Những ứng viên tốt nhất của một lựa chọn học tập cụ thể chịu học phí có thể được trao học bổng. Để biết các tiêu chí đánh giá học thuật của lựa chọn nghiên cứu, vui lòng xem trang web lựa chọn nghiên cứu.

Phạm vi học bổng

Học bổng của Đại học Aalto bao gồm 50% (Loại B) hoặc 100% (Loại A) học phí. Học bổng của Đại học Aalto được trao dưới dạng miễn giảm học phí.

Hiện tại, Đại học Aalto không cung cấp bất kỳ học bổng toàn phần nào để trang trải chi phí sinh hoạt tại Phần Lan. Sinh viên phải trang trải tất cả các chi phí sinh hoạt (khoảng 800 EUR mỗi tháng) và các chi phí liên quan đến học tập khác .

Làm thế nào để xin học bổng?

Nếu bạn không phải là công dân EU / EEA, bạn có thể đăng ký học bổng cùng lúc nộp đơn khi lựa chọn học ngành học. Chỉ những sinh viên phải trả học phí tại Đại học Aalto mới có thể đăng ký học bổng Đại học Aalto (tức là miễn học phí).

Quyết định học bổng

Các quyết định học bổng được đưa ra dựa trên đánh giá học tập của các ứng viên được chọn vào các chương trình học. Quyết định học bổng được đưa ra cùng lúc với quyết định nhập học.

Thời hạn học bổng

Học bổng được cấp cho thời gian nghiên cứu quy định của chương trình cấp bằng. Thời gian học quy định là ba (3) năm học toàn thời gian đối với bằng cử nhân và hai (2) năm học toàn thời gian đối với bằng thạc sĩ.

Chương trình học bổng khuyến khích của Đại học Aalto

Ngoài các học bổng miễn giảm học phí, Đại học Aalto còn có các học bổng dựa trên khuyến khích thưởng cho những sinh viên đóng phí (tức là những sinh viên đóng toàn bộ hoặc một phần phí) có tiến bộ tốt trong quá trình học tập tại Aalto. Học bổng được cấp nếu bạn đã hoàn thành tối thiểu 60 tín chỉ ECTS của các nghiên cứu theo kế hoạch học tập cá nhân trong một năm học.

Học bổng khuyến khích là 1 500 EUR. Học bổng được trả vào học kỳ mùa thu tiếp theo (hoặc khi tốt nghiệp, nếu có).

Xem thêm thông tin của trường tại đây 

SSDH Team

Share.

Leave A Reply