Học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) 2023

0

SSDH- Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VNCDLL) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VINIF thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế hoặc giáo dục như sau:

1. Mục tiêu

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế hoặc giáo dục.

2. Đối tượng

 • Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ.
 • Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước.

3. Yêu cầu

1. Đối với học bổng thạc sĩ, ứng viên cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Có thành tích tốt nghiệp đại học loại giỏi;
 • Có thành tích tốt nghiệp loại khá và đạt giải thưởng, thành tích thuộc ngành học trong vòng hai năm trước thời điểm nộp hồ sơ.

2. Đối với học bổng tiến sĩ, ứng viên cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Có thành tích tốt nghiệp đại học loại khá trở lên; có điểm trung bình chung các môn học của khóa học thạc sĩ tương đương từ 7.5 (hệ 10) trở lên;
 • Có thành tích tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, có điểm trung bình chung các môn học của khóa học thạc sĩ tương đương từ 7.0 (hệ 10) trở lên và đạt giải thưởng, thành tích thuộc ngành học trong vòng hai năm trước thời điểm nộp hồ sơ.
 • Trong thời gian đang nhận học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ của VNCDLL, người nhận học bổng không được nhận học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ của các tổ chức, cá nhân khác có giá trị từ 60.000.000 đồng/ 1 năm trở lên và/hoặc thù lao từ các dự án do VNCDLL tài trợ.

4. Phương thức tiêu chí đánh giá

1. VNCDLL thực hiện việc đánh giá xét chọn ứng viên nhận học bổng thông qua Hội Đồng Khoa Học.

2. Tiêu chí đánh giá xét chọn ứng viên:

 • Thành tích học tập ở bậc đại học (dành cho ứng viên đăng ký học bổng Thạc sĩ);
 • Thành tích học tập ở bậc đại học và sau đại học (dành cho ứng viên đăng ký học bổng Tiến sĩ);
 • Năng lực, thành tích và các giải thưởng thuộc ngành học;
 • Chất lượng của Thuyết minh đề cương học tập, nghiên cứu;
 • Nội dung của các thư giới thiệu;
 • Kết quả học tập, nghiên cứu của năm đã nhận học bổng của VNCDLL trước đó (nếu có).

5. Giá trị học bổng

 • Học bổng thạc sĩ: 120.000.000 VNĐ/ năm học;
 • Học bổng tiến sĩ: 150.000.000 VNĐ/ năm học;
 • Trường hợp ứng viên đang còn thời gian học tập từ 03 tháng đến 06 tháng kể từ ngày nhận học bổng thì mức học bổng được cấp sẽ bằng 50%  mức học bổng đã nêu.
 • Học bổng được giải ngân thành 02 (hai) giai đoạn, giai đoạn một 70% giá trị học bổng ngay sau khi ký Thỏa Thuận Tài Trợ, giai đoạn hai 30% giá trị học bổng sau khi thanh lý Thỏa Thuận Tài Trợ.

6. Trách nhiệm của người nhận học bổng

 • Tham dự lễ trao học bổng tại địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam do VNCDLL thông báo (người nhận học bổng tự túc chi phí ăn, ở, di chuyển).
 • Triển khai thực hiện theo kế hoạch và tiến độ đã đăng ký trong Thuyết minh đề cương nghiên cứu.
 • Cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ cho việc thanh quyết toán theo đúng các quy định tại Quy định này và quy định pháp luật liên quan.
 • Người nhận học bổng có trách nhiệm nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu sau mỗi 06 tháng trong vòng 05 (năm) ngày đầu tiên kể từ ngày kết thúc mỗi giai đoạn 06 tháng.
 • Trong các kết quả nghiên cứu được công bố, đăng tải, luận văn, luận án của người nhận học bổng có ghi nhận sự hỗ trợ của VNCDLL.

7. Thời gian nhận hồ sơ và thông báo kết quả

 • Học bổng Tiến sĩ: từ 02/05 đến 25/05/2023.
 • Học bổng Thạc sĩ: từ 01/06 đến 30/06/2023.
 • Thông báo kết quả: tháng 09/2023.

8. Hồ sơ đăng ký

Các cá nhân đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước nộp hồ sơ bản mềm (file Word, file PDF có chữ ký và đóng dấu) ,(Hướng dẫn nộp hồ sơ online) những giấy tờ cần thiết sau:

 • Đơn đăng ký nhận học bổng;
 • Lý lịch khoa học của ứng viên;
 • Bản sao công chứng bằng, bảng điểm đại học (đối với học bổng thạc sĩ) hoặc bản sao công chứng bằng, bảng điểm đại học và sau đại học (đối với học bổng tiến sĩ);
 • Bản sao giấy chứng nhận các giải thưởng, thành tích thuộc ngành học (nếu có);
 • Thuyết minh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch học tập, nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được
 • Một (01) thư giới thiệu đối với học bổng thạc sĩ hoặc hai (02) thư giới thiệu đối với học bổng tiến sĩ từ các nhà khoa học có uy tín; Thư giới thiệu cần có các đánh giá cụ thể về ứng viên, thể hiện được mối liên hệ, hiểu biết của người giới thiệu về ứng viên, đánh giá điểm yếu, điểm mạnh;
 • Lý lịch khoa học của cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh
 • Bản sao công chứng Quyết định trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh trong nước ngay khi có (chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 năm đăng ký học bổng).
 • Văn bản xác nhận là học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh trong nước, trong đó thể hiện thời gian bắt đầu và kết thúc khóa học (ứng viên nộp văn bản này trong trường hợp quyết định trúng tuyển không thể hiện rõ tháng, năm bắt đầu và kết thúc khóa học);
 • Học viên cao học và nghiên cứu sinh đã nhận học bổng của Quỹ VINIF, VNCDLL đăng ký học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm tiếp theo nộp hồ sơ bản mềm (file Word, file PDF có chữ ký và đóng dấu)  tại đây (Hướng dẫn nộp hồ sơ online) đầy đủ các giấy tờ nêu trên kèm theo Báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu của năm đã nhận học bổng của Quỹ VINIF, VNCDLL trước đó.

Ứng viên được lựa chọn vào danh sách xem xét tài trợ nộp bổ sung đầy đủ bản giấy (có dấu và chữ ký) về địa chỉ: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Tầng 8 – Toà nhà Century – Khu đô thị Times City – 458 Minh Khai – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Nguồn: Ivolunteervietnam

Share.

Leave A Reply