Du học Đức: Các trường đại học khoa học ứng dụng đẩy mạnh liên kết quốc tế

0

Sẵn sàng du học – Với việc tập trung vào ứng dụng thực tế, Fachhochschulen của Đức (hay Hochschulen für angewandte Wissenschaosystem-HAW) đóng vai trò là một hình mẫu cho các tổ chức mới ở một số quốc gia, và nhiều tổ chức trong số đó hiện đang tìm cách đẩy mạnh hơn nữa các liên kết quốc tế của riêng mình.

du-hoc-duc

Đối với chương trình ‘HAW International’ mới, Cơ quan Trao đổi Học thuật Đức (DAAD) đã chọn 31 dự án điển hình để trao khoảng 21 triệu € (24,8 triệu USD) từ Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang (BMBF). Các khía cạnh chính của chương trình là nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh toàn cầu của loại hình học viện này thông qua hợp tác quốc tế chặt chẽ với ngành công nghiệp và chuẩn bị cho sinh viên trước các yêu cầu của thị trường lao động được định hình mạnh mẽ bởi tính quốc tế. Chương trình có hai nguồn tài trợ, trong đó DAAD hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến lược quốc tế hóa và thiết lập mạng lưới quốc tế để học tập, giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho ngành công nghiệp.

Tổng cộng có 17 trường đại học được ghi tên bởi một ủy ban tuyển chọn. Một trong số đó, Heilbronn University of Applied Sciences đã thành công với dự án HHN-IDEAL – Quốc tế hóa thông qua Hoạt động làm giàu bằng kỹ thuật số và Hợp tác đào tạo. Các môn học mà nhà trường cung cấp bao gồm kỹ thuật công nghiệp và quy trình, quản lý kinh doanh và vận tải, cơ khí và tin học.

Dòng tài trợ thứ hai tập trung vào việc phát triển chương trình học theo định hướng thực hành với các đối tác hợp tác quốc tế và tạo ra các định dạng trao đổi và di động. ‘BA.International@HsKA’, được điều hành bởi Karlsruhe University of Applied Sciences là một trong 14 dự án đoạt giải. Chương trình này sẽ đi kèm với các khái niệm trao đổi sinh viên thực nghiệm và một “chứng chỉ về kỹ năng quốc tế và đa văn hóa”. Trường đại học hướng tới nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học máy tính thông qua các nghiên cứu truyền thông và khoa học quản lý đến kỹ thuật cơ khí.

Người dịch: Bảo Dung (SSDH)

Share.

Leave A Reply