Hiểu về bệnh có sẵn trong bảo hiểm OSHC, OVHC

0

SSDH – Khi sử dụng bảo hiểm OSHC và OVHC bạn sẽ bắt gặp điều khoản áp dụng chi trả chi phí cho bệnh có sẵn/điều kiện đã có từ trước. Vậy bạn có được chi trả các chi phí khám chữa bệnh cho bệnh trạng có từ trước không? Hãy tìm hiểu cùng chúng tôi nhé.

Bệnh có sẵn/điều kiện đã có từ trước là tình trạng bệnh tật hoặc tổn thương của người được bảo hiểm đã được bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán hay điều trị trước ngày cấp hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng (áp dụng ngày nào đến sau). Hay nói dễ hiểu hơn nghĩa là trước khi tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm đã bị mắc bệnh.

Bệnh có sẵn được quy định trong điều khoản sản phẩm bảo hiểm của từng hợp đồng bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ không chi trả cho bạn các chi phí khám chữa bệnh đối với những bệnh đã có sẵn/điều kiện đã có từ trước. Bạn sẽ phải chịu thời gian chờ đối với bệnh có sẵn theo quy định. Sau khi hết thời gian chờ bạn sẽ được chi trả các chi phí liên quan đến bệnh có sẵn/điều kiện đã có từ trước. Mỗi công ty bảo hiểm sẽ áp dụng thời gian chờ với bệnh có sẵn/điều kiện đã có từ trước khác nhau.

Thời gian chờ của bảo hiểm OSHC, OVHC yêu cầu bạn chờ trong bao lâu?

  • 2 tháng chờ đối với các điều kiện bệnh tâm thần (chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các rối loạn tâm thần, trong đó gồm các bất thường mang tính cảm xúc, hành vi, nhận thức và tri giác…).
  • 12 tháng đối với tất cả các dịch vụ liên quan đến thai sản.
  • 12 tháng đối với mọi bệnh đã có từ trước trước khi bạn mua bảo hiểm.

Tùy thuộc vào các loại bệnh và quá trình điều trị bệnh, bảo hiểm sẽ áp dụng thời gian chờ khác nhau. Hãy cẩn thận xem xét hợp đồng bảo hiểm và nắm được thời gian chờ bảo hiểm quy định về thời gian chờ.

Ai là người quyết định về bệnh/ điều kiện đã có từ trước?

Bác sĩ do công ty bảo hiểm chỉ định sẽ quyết định xem tình trạng bệnh của bạn có từ trước hay không, chứ không phải bạn hay bác sĩ riêng của bạn. Tuy nhiên, Bác sĩ của công ty bảo hiểm sẽ phải xem xét ý kiến của bác sĩ đã và đang điều trị cho bạn về các dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng bạn đã từng trải qua thời gian trước khi mua bảo hiểm, nhưng bác sĩ của công ty bảo hiểm không nhất thiết phải đồng ý với bác sĩ của bạn.

Nếu bạn không hài lòng với quyết định của công ty bảo hiểm và bác sĩ của công ty bảo hiểm hoặc cách họ xử lý đánh giá tình trạng sức khỏe của mình, bạn nên hỏi công ty bảo hiểm về quy trình xử lí khiếu nại và làm theo bất kỳ quy trình xử lý khiếu nại nào mà công ty bảo hiểm có. Nếu không thể giải quyết, bạn có thể thảo luận về khiếu nại của mình với Thanh tra Bảo hiểm Y tế Tư nhân (Private Health Insurance Ombudsman.) tại Úc để rõ ràng hơn về những kết luận của các bác sĩ. Thanh tra bảo hiểm sẽ giúp bạn xử lí khiếu nại và đưa ra kết luận cùng các bác sĩ để đảm bảo quyền lợi cho bạn.

Liên lạc với Annalink và đối tác du học của chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết về bảo hiểm OSHC, OVHC tại  Úc và bảo hiểm du học tại Mỹ, Canada và các nước khác.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply