Sự phổ biến của bằng Quản lý Đa ngành

0

Sẵn sàng du học – Khi người lao động và nhà tuyển dụng ngày càng có nhiều mối liên kết, yêu cầu về một thế hệ quản lý mới cũng từ đó tăng theo. Bằng quản lý đa ngành trở nên phổ biến, nhằm đạo tạo ra những người có suy nghĩ vượt trội, thích nghi tốt cùng sự hiểu biết đa văn hóa về thực tiễn quản lý trên toàn thế giới.

ssdh-sinh-vien3

Bạn sẽ học gì để có bằng Quản lý Đa ngành?

Quản lý không chỉ là quản lý con người, tài nguyên, ngân sách và hoạt động. Chương trình cử nhân Quản lý (BSc) tại ESCP Business School được thiết kế đặc biệt để dạy sinh viên về sự phức tạp của quản lý và những gì nó cần để làm việc trong môi trường toàn cầu hóa.

Điều gì làm ngành học này trở nên có giá trị?

Nhu cầu của thế giới ngày càng toàn cầu hóa và hệ thống quản lý và kinh doanh liên kết chặt chẽ đòi hỏi thế hệ quản lý tiếp theo phải được trang bị các kỹ năng chuyên môn và kiến ​​thức cần thiết để giải quyết được những thách thức và cơ hội.

Các ngành học tích hợp đang đẩy các ranh giới trong giáo dục đại học vì sự tập trung hẹp và chuyên sâu vào một chủ đề cụ thể không còn đủ trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa và số hóa. Các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cần phải có một nền tảng kỹ thuật và sự nhạy cảm sâu sắc về cách con người và xã hội phát triển. Đó là lý do tại sao sinh viên Cử nhân Quản lý (BSc) có thể học tâm lý học, xã hội học và quản lý đa văn hóa.

Ngôn ngữ là thành phần quan trọng cuối cùng của công thức này. Sinh viên của BSc du lịch, học tập và sinh sống trên nhiều quốc gia. Họ không thể hoàn toàn trải nghiệm và hiểu những quốc gia đó mà không tìm hiểu về văn hóa và thói quen của họ. Và ngôn ngữ là phương tiện chính để đạt được trải nghiệm đa văn hóa như vậy..

Những triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên Cử nhân Quản lý (BSc) được đào tạo để có các kỹ năng đánh giá các vấn đề quản lý và đưa ra quyết định có ý nghĩa. Họ thu thập các kỹ năng phân tích âm thanh trong các môn học định lượng như toán học, thống kê và kinh tế. Họ học các nguyên tắc chính trong khoa học máy tính và rõ ràng là phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý như tài chính, tiếp thị và phân tích và chiến lược kinh doanh. Họ cũng đánh giá các giá trị đạo đức trong việc đánh giá các vấn đề kinh doanh và hiểu tầm quan trọng của việc duy trì một bộ quy tắc ứng xử hợp lý, ông nói thêm.

Đối với bất cứ ai khao khát làm việc trong một môi trường quốc tế – kinh nghiệm cũng là chìa khóa. Đó không là một kinh nghiệm năng động và phong phú, đó còn là việc học cách thích nghi và thay đổi mỗi ngày, và về việc có được tư thế cởi mở và thái độ linh hoạt đối với cuộc sống chuyên nghiệp.

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply