Từ vựng chủ đề phương tiện giao thông cho các Travelholic (Phần 2)

0 1136 Views

Sẵn sàng du học – Hè đến rồi xách balo lên và đi thôi!!! Go go!

Xem phần 1 tại đây!

29694406_1018749094947622_457837 29695098_1018749154947616_718845 29790909_1018749144947617_384493 29791840_1018749228280942_548346

Cá Domino (SSDH) – Theo joloenglish

Share.

Leave A Reply