Chuyên mục: Mỹ

0 1079 Views

SSDH – Em đang học trường chuyên Lê Hồng Phong, điểm trung bình trên 9.0, Tiếng Anh của Em đạt TOEFL 550. Anh Chị có thể cung cấp cho em những Website em có thể tìm kiếm học bổng đại học Mỹ? (jimmy…@yahoo.com)
0 1044 Views

SSDH – Em mong muốn học MBA ở Mỹ nhưng liệu có khó khăn cho Em khi xin visa không vì Em cũng chưa có kinh nghiệm lảm việc. Có thể cho Em xin những trường đào tạo MBA ở Mỹ?(Tống Như Quỳnh – QN)