Chuyên mục: Tiếng Anh du học

hoc-sinh-2
0 1135 Views

Sẵn sàng du học – Tiếng Anh không còn là một môn học mà sẽ là công cụ giúp học sinh Việt Nam học tập các môn học, thu nạp kiến thức mới và sử dụng như một ngôn ngữ thứ 2.

Việc mạnh dạn giao tiếp với các bạn trong lớp sẽ giúp bạn phát âm tiếng Anh tốt hơn
0 1135 Views

Sẵn sàng du học – Tục ngữ Việt Nam có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Câu này tuy có đúng thật nhưng đặt vào trường hợp tôi thì thấy sao càng học càng thấy mình vẫn còn dốt.

ssdhhoctienganh
0 1106 Views

Sẵn sàng du học – Nhiều người có khả năng học ngôn ngữ nhanh hơn người khác, nhưng không có gì thay thế được thực hành. Nếu một ai đó giỏi ngoại ngữ, nhiều người sẽ nói do họ có năng khiếu. Năng khiếu là một yếu tố, nhưng chỉ đúng một nửa.

1 2 3 4 5 48